Nr: 30 din: 28 06 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind desemnarea unui reprezentant al COnsiliului Local Pîrjol ca statut de observator, la consursul organizat pentru funcția de director adjunct al Școlii Gimnaziale Pîrjol