Nr: 18 din: 07 03 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, după modificarea TVA și asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru investiția:”Înființarea sistemului de alimentare cu apă în comuna Pîrjol, județul Bacău”