Nr: 17 din: 07 03 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru investiția:”Înființarea rețelei de canalizare ape uzate menajere și a stației de epurare, în comuna Pîrjol, județul Bacău”