Nr: 15 din: 19 02 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea amenajamentului pastoral al UAT comuna Pârjol