Nr: 14 din: 19 02 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind utilizarea excedentului bugetar rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2019