Nr: 290 din: 30 09 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind delegarea atribuțiilor de secretar general al U.A.T. Pârjol către doamna Spătaru Margareta, funcționar public de execuție, consilier grad profesional superior, gradația 5 în cadrul Compartimentului Registratură, Stare civilă, Resurse umane, Arhivă în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pârjol, județul Bacău