Nr: 291 din: 01 10 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind convocarea Consiliului local in sedinţă extraordinară de îndată pentru data de 2 octombrie 2019