Nr: 14 din: 27 01 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind numirea dirigintelui de șantier, în vederea urmăririi din punct de vedere tehnic al proiectului:”REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA AȘEZĂMÂNTULUI CULTURAL ÎN LOCALITĂȚATEA PUSTIANA, COMUNA PÂRJOL, JUD. BACĂU”