Nr: 13 din: 27 01 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind constituirea Comisiilor de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriiilor și capititalurilor UAT comuna Pârjol și aflate în administrarea Consiliului Local al comunei Pârjol, jud. Bacău, pentru anul 2019