Calendarul atribuirii directe in vederea inchirierii islazului comunal proprietate privata a UAT Comuna Parjol
Depunerea cererilor pentru inchiriere islaz comunal – pana pe 15.04.2021
Sedinta publică pentru Atribuirea directa a suprafetelor de pajisti disponibile se va organiza in data de – 15.04.2021, ora 9.00-12.00- Primaria Parjol
Procesul verbal de constatare la atribuirea directa. – 15.04.2021
Primirea eventualelor contestatii- 15. 04 .2021-19. 04 .2021
Solutionarea eventualele contestatii -19.04.2021-22.04.2021

Semnarea contractelor de inchiriere a islazului comunal 22.04.2021-30.04.2021


FIȘIERE ATAȘATE