Comuna Pirjol, in calitate de autoritate contractanta, prin prezenta va invita sa participati la procesul de atribuire a contractului de furnizare Achizitie dotari PSI in cadrul proiectului: „REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GENERALA TARATA, COMUNA PIRJOL, JUDETUL BACAU”