Nr: 2058 din: 27 04 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind modificarea Anexei 1 a HCL nr. 19 din 26.03.2020 privind aprobarea
Strategiei anuale a achizitiilor publice si Programul anual de achizitii publice pentru anul 2020