Nr: 115 din: 12 12 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare aferentă anului 2020