Nr: 98 din: 25 10 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de hotărâre nr. 5320 din 25.10.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”Amenajare loc de joacă pentru copii în satul Pârjol, comuna Pârjol, județul Bacău”