Nr: 87 din: 28 08 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de hotărâre nr.4043/28.08.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Pârjol pentru anul 2019