Nr: 121 din: 22 01 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de hotărâre nr.313 privind aprobarea coeficienților și a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Pârjol începând cu 01 ianuarie 2020