Nr: 31 din: 19 12 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de HCL nr.6439/19.12.2018 privind aprobarea coeficienților și a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului începând cu 01 ianuarie 2019