Nr: 41 din: 16 01 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Proiect de HCL nr 230/16.01.2019 privind aprobarea Planului anual de evoluție al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru Proiectul „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău” și a cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019