Comuna Pârjol, in calitate de autoritate contractanta, prin prezenta va invita sa participati la procesul de atribuire a contractului de furnizare Achizitie dotari electronice birou si active necorporale in cadrul proiectului: „REABILITAREA MODERNIZAREA SI DOTAREA ASEZAMANTULUI CULTURAL ÎN LOCALITATEA PUSTIANA, COMUNA PÂRJOL, JUDETUL BACAU”. Modalitatea de atribuire a contractului de achizitie publica: achizitie directa, in conformitate cu art.7 alin. 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv, Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse, in cazul in care valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica decat 135.060 lei pentru achizitiile de produse.

Vezi document atașat
Vezi document atașat
Vezi document atașat
Vezi document atașat