Ministerul Apărării Naţionale prin Centrul militar judeţean Bacău desfăşoară activităţi de recrutare a candidaţilor – băieţi şi fete – pentru admiterea în instituţiile militare de învăţământ, pentru anul de învăţământ 2018- 2019, după cum urmează:

             1.  La colegiile naţionale militare:

                       “Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc: 120 locuri;

                        “Dimitrie Cantemir” Breaza: 120 locuri;

                       “Mihai Viteazul” Alba Iulia: 120 locuri;

                       “Tudor Vladimirescu” Craiova: 120 locuri.

 

Total = 480 locuri

            Se primesc candidaţi care sunt  înscriși în clasa a VIII-a şi care nu depăşesc vârsta de 16 ani în cursul anului 2018, iar termenul limită de depunere a dosarului este  de 30.03.2018.

 

        2.  La academiile militare (pentru formarea ofiţerilor licenţiaţi):

                   Universitatea Națională de Apărare “Carol I” București: 22 locuri;

                  Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” Sibiu: 320 locuri;

                   Academia Forţelor Aeriene” Henri Coandă” Braşov: 138 locuri, din care 40 aviație piloți.

                         Cele 40 de locuri „Aviaţie piloţi” sunt repartizate: 15 – piloţi aeronave şi 25 – piloţi elicoptere;

                     Academia Navală “Mircea cel Bătrân” Constanţa: 80 locuri;

                     Academia Tehnică Militară Bucureşti : 206 locuri;

                     Institutul Medico- Militar Bucureşti şi Târgu.Mureş: 177 locuri.

                             Cele 177  locuri sunt distribuite, astfel:

§  Medicină generală”:

– 59 locuri  la UMF „Carol Davila” – Bucureşti;

– 90 locuri la UMF – Târgu Mureş;

§   Medicină dentară”:

– 13 locuri la  UMF „Carol Davila” – Bucureşti;

§  Farmacie”:

  15 locuri la UMF „Carol Davila” – Bucureşti;

 

Total  locuri ofițeri = 943 locuri

       Se primesc candidaţi cu diplomă de bacalaureat sau care sunt în clasa a XII-a şi care au vârsta până în 26 de ani/ 24 de ani pentru aviaţie- naviganţi împliniţi în cursul anului 2018,  iar termenul limită de depunere a dosarului este de 30.03.2018.

                     

       3.  La şcolile postliceale militare (pentru formarea maiştrilor militari):

              Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre “Basarab I” Piteşti:

                 296  locuri;

              Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene “Traian Vuia” din loc. Boboc, jud.Buzău: 220 locuri;

               Şcoala Militară de Maiştri Militari  a Forţelor Navale” Amiral Ion Murgescu” Constanţa: 110 locuri.

Total = 626 locuri

       Se primesc candidaţi cu diplomă de bacalaureat sau care sunt în clasa a XII-a şi care au vârsta până în 28 de ani împliniţi în cursul anului 2018, iar termenul limită de depunere a dosarului este de 30.04.2018.

 

       4. La şcolile postliceale militare (pentru formarea subofițerilor):

                Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre” Basarab I” Piteşti:

                 295  locuri;

                Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene “Traian Vuia” din loc. Boboc, jud.Buzău: 65 locuri.

Total = 360  locuri

       Se primesc candidaţi cu diplomă de bacalaureat sau care sunt în clasa a XII-a şi care au vârsta până în 35 de ani împliniţi în cursul anului 2018, iar termenul limită de depunere a dosarului este de 30.04.2018.

 

         Pentru a participa la concursul de admitere în instituţiile militare de în învăţământ, candidaţii vor parcurge următoarele etape:

            – prezentarea pentru luarea în evidenţă la sediul Biroului Informare – recrutare din cadrul Centului Militar Judeţean Bacău pentru stabilirea contactului iniţial;

             efectuarea unui examen medical la Spitalul Militar Focșani;

            – definitivarea dosarului de candidat, la sediul Biroului Informare – recrutare din cadrul Centrului Militar Judeţean Bacău;

            – susţinerea a două teste aptitudinale, care sunt apreciate cu Admis sau Respins,  de evaluare psihologică şi de evaluare a aptitudinilor fizice, la Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare Câmpulung Moldovenesc;

            – participarea la concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ.

 

            Pentru candidaţii din judeţul Bacău activitatea de recrutare se desfăşoară la Biroul Informare- recrutare din Str. Energiei Nr.1, Et.1, cam. 102-105 – (Căminul militar),  zilnic de luni până vineri între orele 08.00- 16.00, iar informaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele 0234  512913 int. 132,  0234 546855 sau pe adresa de e-mail recrutare_bacau@mapn.ro.     

 

        Cu deosebit respect

        COMANDANTUL CENTRULUI MILITAR JUDEŢEAN BACĂU

        Colonel

                       PETRICĂ-MARINEL VOICU

                                                                                                                     Ofițer de informare și relații publice

                                                                                                                          Lt.col.                         

                                                                                                                                    FLORIN IFTIMIE

                                                                                                                                      Tel. 0751955294