Nr: 20 din: 26 03 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic general (PUG) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) al comunei
Parjol, judetul Bacau, pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General si a noului Rcgulament Local de Urbanism