Nr: 90 din: 23 12 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Pârjol pentru anul 2019