Nr: 87 din: 20 12 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare aferentă anului 2020