Nr: 76 din: 15 11 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrașiei Publice prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot - „Construire sală de sport în sat Pustiana, comuna Pârjol” județul Bacău Consiliul local al comunei Pârjol, județul Bacău;