Nr: 74 din: 31 10 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Pârjol pentru anul 2019