Nr: 72 din: 31 10 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Amenajare loc de joacă pentru copii în satul Pârjol, comuna Pârjol, județul Bacău”