Nr: 64 din: 20 12 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparșinând domeniului public al comunei Pîrjol, jud. Bacău