Nr: 60 din: 12 09 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Parjol in cadrul Consiliului de Administratie si Comisiei de Evaluare si Asigurare a Calitatii ale Scolii Gimnaziale Parjol pentru anul 2019 -2020