Nr: 60 din: 10 12 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind rectificarea bugetului local al Comunei Pîrjol an 2018