Nr: 5 din: 16 01 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind utilizarea parțială a excedentului bugetar rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2019