Nr: 46 din: 25 10 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Pîrjol, județul Bacău