Nr: 40 din: 30 05 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău