Nr: 38 din: 30 05 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatuluide specialitate al Primarului comunei Pârjol, județul Bacău