Nr: 36 din: 29 12 2016
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare ajustate