Nr: 30 din: 03 11 2016
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea statului de funcții și organigramei aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2016