Nr: 3 din: 09 01 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea dezmembrării unui imobil cu nr. cadastral 61157 în suprafață de 22.900 mp, amplasați în T1/P23, situat în sat Bășăști, comuna Pârjol, județul Bacău, în două loturi și înscrierea în cartea funciară