Nr: 29 din: 18 04 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea implementării și dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul comunei Pîrjol