Nr: 27 din: 11 05 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Pîrjol, jud. Bacău