Nr: 26 din: 28 03 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind includerea în domeniul public al comunei Pârjol a unor bunuri achiziționate prin programul PNDR- Leader, proiect „Dezvoltarea serviciilor de baza prin achiziționarea unei autobasculante, în comuna Pârjol, județul Bacău”