Nr: 24 din: 27 10 2016
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare, Modernizare și Dotare așezământ cultural din localitatea Pustiana, comuna Pîrjol, județul Bacău”