Nr: 22 din: 30 03 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe propietatea publică și privată a comunei Pîrjol, județul Bacău