Nr: 22 din: 27 10 2016
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea încheierii de contracte având ca obiect:
- Servicii elaborare documentații de cadastru, ridicări topografice, planuri de situație, intabulare.
- Servicii de inginerie și proiectare pentru realizarea de Studii de Fezabilitate.