Nr: 15 din: 29 03 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea documentului de raportare ”PRIORITĂȚI-OBIECTIVE-PLAN ACȚIUNI PRIVIND DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALĂ 2018 AL UAT PÎRJOL”