Nr: 15 din: 07 03 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind dezmembrarea unui teren aparținând domeniului public al Comunei Pîrjol