Nr: 12 din: 19 02 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Pârjol pentru anul 2020