Nr: 12 din: 30 01 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Actului adițional nr.3 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău nr.1078/1087 din 16.04.2018