Nr: 10 din: 23 02 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, după modificarea TVA și asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru investiția: ”Amenajare Punți Pietonale, comuna Pîrjol, județul Bacău”