Nr: 1 din: 09 01 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare, rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2019