În baza Dispozitiei nr. 281/20.09.2019 emisa de Primarul comunei Parjol, judetul Bacau, se convoaca Consiliul Local al comunei Parjol, judetul Bacau, in sedinta ordinara pentru data de 26 septembrie 2019 orele 14,00 care va avea loc la sediul Consiliului Local Parjol cu urmatoarea ordine

de zi:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Pârjol pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2019.
2. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Pârjol nr. 50 din 27.06.2019 privind aprobarea regulamentului privind organizarea și desfăsurarea licitatiei publice pentru inchirierea spatiilor/terenurilor apartinând domeniului public si/sau privat al comunei Pârjol.

Vezi document atașat