Nr: 341 din: 05 10 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului pentru obiectivul de investiții "Dezvoltarea serviciilor locale de bază prin achiziționarea unei autobasculante în comuna Pârjol, județul Bacău"